Spirited Away (2001)

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Directing:
  • Hayao Miyazaki
Writing:
  • Hayao Miyazaki
themoviedb icon 8.5/10
  • Release Date: 2001-07-20
  • Views: 121
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 125
  • Budget: $19,000,000
  • Revenue: $274,925,095

Rumi Hiiragi

Chihiro Ogino (voice)

Miyu Irino

Haku (voice)

Mari Natsuki

Yubaba / Zeniba (voice)

Bunta Sugawara

Kamaji (voice)

Ryunosuke Kamiki

Bou (voice)

Takashi Naito

Akio Ogino (voice)

Yasuko Sawaguchi

Yuuko Ogino (voice)

Tatsuya Gashûin

Aogaeru (voice)

Yo Oizumi

Bandai-gaeru (voice)

Tsunehiko Kamijô

Chichiyaku (voice)

Takehiko Ono

Aniyaku (voice)

Ken Yasuda

Oshirasama (voice)

David Ogden Stiers

Kamaji (English Version)

Jack Angel

Radish Spirit (English Version, voice)
Write one

Sorry, no results found.